Restriktioner ang. Corona för fartygsbesättning

Restriktioner för fartygsbesättning som befinner sig i Oskarshamns hamn.

Läs här 


2020-03-31