Vision och affärsidé

Vision

Vi är ledande, innovativa och kundfokuserade
Vi är den ledande hamnoperatören i regionen och det innovativa företaget som fokuserar på kundens behov och på långa och varaktiga affärsrelationer.

Affärsidé

Vi skapar mervärden för kunder och ägare
Genom en framsynt marknads- och omvärldsbevakning tillhandahåller vi ett kundanpassat utbud av tjänster som fokuserar på partnerskap och som skapar mervärden för kunder och ägare.

Vår konkurrenskraft är baserad på ett högt resursutnyttjande, ändamålsenliga hamn- och terminalanläggningar, en anpassad maskinpark samt professionella och motiverade medarbetare.

Grunden för vår lönsamhet är kunskapen om hur dessa resurser bäst skall utnyttjas.