Bulkgods

bild 46

Hantering av gods till och från regionens industrier av till exempel flis, salt, pellets, aluminiumhydroxid, grusprodukter och fragmenterat skrot. Bulkgodset lossas med skopa eller grip.