Historik

1860 bildades första hamndirektionen.

1929 registrerades det nuvarande bolaget under firma AB Oskarshamns Stuverikontor. Aktietecknarna var de större kunderna i hamnen.

1976 förvärvade Oskarshamns kommun 49,9 % av aktierna i AB Oskarshamns Stuverikontor. Syftet med detta var att samordna hamn- och stuveriverksamheten för att bättre utnyttja personella, materiella och ekonomiska resurser.

1982 förvärvade Oskarshamns kommun ytterligare aktier i företaget och ägde därmed 85 % av aktierna. Resterande 15 % ägdes av andra intressenter.

1987 bildades en ny organisation av hamn och stuveriverksamheten. Namnet ändrades till Oskarshamns Hamn AB. Det nya bolaget skulle bedriva den totala hamnverksamheten.

1992 övertogs den totala hamn- och godshanteringen i Västervik. Detta skedde på entreprenad för Västerviks kommun fram till och med år 2000. Samma år övertogs även godshanteringen åt Gunnebo AB vid industrikajen i Gunnebo.

1993 ändrades namnet från Oskarshamns Hamn AB till Smålandshamnar AB.

1994 förvärvade Oskarshamns kommun genom nyemission ytterligare aktier i Smålandshamnar AB.

2001 lämnades driften av Västerviksterminalen åter till Västerviks kommun. Hultsfreds Kommunala Industri AB förvärvade aktier av Oskarshamns kommun och innehar därmed 4% av aktiekapitalet.

2002 förvärvade Oskarshamns kommun aktier av Siöwalls Invest AB och äger därmed 96%.

2003 återgick verksamheten till att heta Oskarshamns Hamn AB.

2016 förvärvades Västerviks Logistik och Industri AB som bedriver hamnverksamhet i Västervik och i samband med det ändras firmanamnet till Smålandshamnar AB. Västerviks kommun förvärvar
15 % av aktierna av Oskarshamns kommun.

2017 Smålandshamnar AB och Västerviks Logistik och Industri AB fusioneras i början på året. Verksamheten i Västerviks hamn driftas i och med det av Smålandshamnar AB.

historik bild