Godsslag

Smålandshamnar AB har genom åren skaffat sig både kunskap och utrustning som gör att vi är en av de få hamnar som fortfarande kan hantera de i branschen mest förekommande godsslagen och lasthanteringsteknikerna. Viss specialisering har dock genom åren skett mot Lo/Lo- och Ro/Ro-hantering.

 

bild 30