Terminalhantering

bild 5 avlastning taagvagn

För terminalhantering med inriktning mot pall- och rullhantering finns sedan 30 år tillbaka en stark och kvalitetsmedveten tradition.

Vi utför godshanteringstjänster på kaj eller terminal. Via uppställningsplats på upplagsyta eller i magasin körs godset fram till fartygets sida vid kaj, eller vice versa vid lossning. 
Enhetsberedning eller brytning av gods på eller i lastbärare (stuffning/strippning) utföres också samt godshanteringstjänster i samband med uthyrning av magasin eller upplagsytor. Tillhörande kringtjänster såsom lageradministration och uthyrning av magasinsutrymme till kund som för egen räkning hanterar gods ingår också i vårt terminalarbete.
Vägtransporter och hantering av produkter mellan lager i Oskarshamns hamn och kunders anläggningar inom Oskarshamns närområde utföres efter avtal eller överenskommelse mellan kund och Smålandshamnar AB.