Väntade fartyg

Här nedan finner du de fartyg som för närvarande är aviserade att ankomma till Oskarshamns respektive Västerviks hamn.

DatumTerminalFartygGodsslagDestinationMäklare
20/5VästervikTBNSalt
21/5VästervikTanjaPappersmassaScanlog
22/5OskarshamnGogoeSkrotTST
2235OskarshamnSylveGrus
23/5OskarshamnSea ProspectTrävarorTunisienTST
31/5OskarshamnShipperTST
9/6OskarshamnShipperTST