Väntade fartyg

Här nedan finner du de fartyg som för närvarande är aviserade att ankomma till Oskarshamns respektive Västerviks hamn.

DatumTerminalFartygGodsslagDestinationMäklare
17/8VästervikPråm TriasStenBaltic Port Agency
17/8OskarshamnEstemarPappersmassaAtoB
20/8VästervikNimbusOljaSDK Shipping
20/8VästervikTernbrisOljaFerm Olsson
21/8OskarshamnAnneGretVindkraftAskala
27/8OskarshamnOslo WaveTrävarorAlexandriaAskala