Väntade fartyg

Här nedan finner du de fartyg som för närvarande är aviserade att ankomma till Oskarshamns respektive Västerviks hamn.

DatumTerminalFartygGodsslagDestinationMäklare
22/7OskarshamnFluvius OtterGrusBr.Höglunds
25/7VästervikTBNTimmer
25/7VästervikTBNSaltTSG
26/7OskarshamnMV HakeSågade trävarorTSG
1/8VästervikTBNSaltTSG