Väntade fartyg

Här nedan finner du de fartyg som för närvarande är aviserade att ankomma till Oskarshamns respektive Västerviks hamn.

DatumTerminalFartygGodsslagDestinationMäklare
3/7O-hamnTBNTrävarorTST
7/7V-vikHeynP-massaScanlog
7/7O-hamnTBNTrävarorTST
10/7V-vikTBN Olja