Väntade fartyg

Här nedan finner du de fartyg som för närvarande är aviserade att ankomma till Oskarshamns respektive Västerviks hamn.

DatumTerminalFartygGodsslagDestinationMäklare
12/2O-hamnPacific Winter HusmodulerTSA
20/2O-hamnIvs RafflesTrävarorAlexandriaTST
21/2O-hamnSt pauliTimmerTST