Väntade fartyg

Här nedan finner du de fartyg som för närvarande är aviserade att ankomma till Oskarshamns respektive Västerviks hamn.

DatumTerminalFartygGodsslagDestinationMäklare
17/1OskarshamnCostamarPappersmassaAtoB@C
17/1OskarshamnOcean CarrierTrävarorAskala
22/1OskarshamnTBNTrävarorAlexandriaAskala