Väntade fartyg

Här nedan finner du de fartyg som för närvarande är aviserade att ankomma till Oskarshamns respektive Västerviks hamn.

DatumTerminalFartygGodsslagDestinationMäklare
19/11OskarshamnTBNTrävarorTST
19/11VästervikLene DHP-massaBr.Höglunds
19/11OskarshamnDalarnaMassaved
22/11OskarshamnAceromarPappersmassaAtoB@C