Sågade trävaror

bild 2

Skogsindustrin är av stor betydelse för regionens näringsliv. Känslan för träprodukter är lokalt förankrad och ingår i den småländska livsstilen.
Smålandshamnar AB är av naturliga skäl marknadsledande på trävaruexport. Sågade trävaror är det största enskilda godsslag som vi hanterar och här finns det stolta traditioner att leva upp till. Den utomeuropeiska exporten är koncentrerad till Nordafrika.