Säkerhetsregler

Trafikregler

Högsta tillåtna hastighet inom hamnområdet är 30 km/tim.

Kemiska produkter

Kemiska produkter får inte föras in eller användas utan vår tillåtelse.

Avfall

Avfall, skräp och sopor ska hanteras enligt bestämda regler. Kontakta trafikavdelningen på telefon 0491-872 10, för vidare information.

Fotografering

Fotografering utan vårt tillstånd är inte tillåtet.

Sjöfartsskydd

I länken Sjöfartsskydd i Oskarshamns hamn finns viktig information till åkare och transportörer i Smålandshamnar AB.

I länken Regler för besökande och entreprenörer hittar du de regler som gäller för besökande och entreprenörer.

Har du frågor eller funderingar gällande dessa regler så ser vi gärna att du kontaktar oss så hjälper vi dig. Ring Claes Molldén, telefon 0491-872 05 eller Erik Larsson, telefon 0491-872 07.