Petroleum

bild 30

Smålandshamnar AB arbetar efter branschens normer för riskanalyser när det gäller miljö- och säkerhetsfrågor för de produkter som hanteras i oljehamnen. Beredskaps styrka finns på plats inom ett par timmar med hjälp av flyg och andra transporter.
Operatörer i oljehamnen är
 
Almer Oil & Chemical Storage AB
Nordic Storage