Arbetsmiljö

Nöjda kunder är en förutsättning för vårt företags berättigande. Det uppnår vi främst genom våra ansvarsfulla, engagerade och kompetenta medarbetare genom en marknadsanpassad lönestruktur och anställningsvillkor samt stimulans till kompetenshöjande åtgärder. Medarbetarna ska behandlas med respekt, lyhördhet och med förståelse för att skapa förtroende. Smålandshamnar AB ska uppfattas av medarbetare och omvärld som arbetsgivaren med hög attraktionskraft och som ger möjlighet till ett hållbart arbetsliv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

gemensam logga rise

Smålandshamnar AB är certifierat enligt arbetsmiljöstandarden ISO 45001. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i vår dagliga verksamhet och ska omfatta allt i våra arbetsförhållanden. Både fysiskt och psykiskt samt positivt och negativt. Alla medarbetare ska ha tillräckliga kunskaper om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet genom att informeras om policy, föreskrifter och rutiner. Alla ska uppmärksammas på eventuella risker som förknippas med arbetet och hur man undviker dessa som kan leda till olycksfall eller sjukdom.