Infrastruktur i regionen

Smålandshamnar AB finns i en skogsrik region. Det innebär helt naturligt att skogsprodukter blivit något av en bas i vårt arbete. Vår placering mitt på södra Sveriges ostkust kan också ses som ett naturligt nav mellan olika transportmedel.

Från Oskarshamn nås de större konsumtionsområdena runt Mälaren, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Via vårt industrispår från hamnområdet når man snabbt ut på SJ:s stamnät. Oskarshamn har även dagliga färjeförbindelser med Gotland. Under sommarhalvåret finns även färjeförbindelse till Byxelkrok på Öland, med flera dagliga avgångar från inre hamnen i Oskarshamn.

bild 7 tåg