Timmer och massaved

bild 58

Timmer och massaved hanteras effektivt med hamnens två vikarmskranar av märket MultiDocker.