Färjetrafik

Gotland

Oskarshamn har tidtabellsbunden färjetrafik året om till Gotland.
Smålandshamnar AB utför lastnings- och lossningsoperationen.
För mer information se Destination Gotland

Öland

Under sommarhalvåret finns färjeförbindelse till Byxelkrok på Öland
med flera dagliga avgångar från inre hamnen i Oskarshamn.
För mer information se Ölandsfärjan