Container

bild 53

Vi utför både stuffnings- och strippningstjänster samt lastning och lossning av containrar både till och från fartyg, järnväg och lastbil. I Oskarshamn finns tillgång till en simalift och skelettchassin genom lokala åkerier för att trygga tranporterna till och från kund.

Två 100-tons Gottwaldkranar finns för att hantera containrar över kaj. De kan köras med eldrift eller dieselelektriskt.