Terminalen Västervik

Västerviksterminalen

Farleder

Farledsdjup 10 m
Farledsbredd 150 m

Kajer

Kaj 1, längd 100 m, djup 6,5 m
Kaj 2 + 3, längd 200 m, djup 8,3 - 8,5 m
Kaj 4, längd 150 m, djup 9,5 m

Länk till Sjökort med kajnummer mm

RoRo-lägen

Ro-Ro-läge 1: 18 m bred
Ro-Ro-läge 2: 20 m bred

Kallmagasin

6 500 m2

Markareal

Asfalterade terminalytor 80 000 m2

Kranar och truckar

Vikarmskran, 2 st. med en lyftkapacitet på 14 ton.
Truckar, 1 st. med en lyftkapacitet på 4 - 16 ton.
Lastmaskiner, 2 st. med en lyftkapacitet på 12 ton.
Terminaldragare, 1 st. med en lyftkapacitet på 35 ton.
Lyft-/terminalvagn, 1 st. med en lyftkapacitet på 65 ton.