Arbetsområden

Smålandshamnar ABs naturliga verksamhet är att utföra hamn- och godshanteringstjänster genom att betjäna fartyg som anlöper hamnen. Men vår strategi är att även vara växel mellan olika transportslag. Därför ingår verksamheter utanför de normala arbetsområdena. Detta gör vi dels för att jämna ut sysselsättnings- och beläggningsvariationer men givetvis också för att ge ökad service åt våra kunder.

 

bild 1