Vintervila

Fartyget HSC Express kommer efter sitt uppdrag i Finska viken nu att ligga vid vår kaj i Västervik under
vintern 2017/2018.

vintervila västerviks hamn2017-12-22