Smålandshamnar AB tar över Scanias emballagepool

Smålandshamnar AB har under en längre tid fört konstruktiva diskussioner med Scanias inköpsavdelning i Södertälje, vilket har resulterat i att Smålandshamnar AB nu tar över Scanias emballagepool. Scania är redan idag en viktig och betydande kund för bolaget och det är mycket glädjande att Scania har valt oss för att utöka och centralisera sin emballageverksamhet.

2020-06-18