Smålandshamnar AB ingår avtal med SVITZER

Smålandshamnar AB tecknar avtal med bogserbåtsföretaget SVITZER AB.

"Svitzer AB är en världsledande bogserbåtsoperatör som verkar i över 32 länder, vars flotta består av 450 fartyg och har ca 4000 anställda världen över. Genom detta avtal säkrar vi en högkvalitativ service och tillgänglighet för våra kunder i ett långsiktigt perspektiv, ett samarbete på affärsmässiga grunder vilket skapar mervärde i alla led."
Niclas Strömqvist, VD Smålandshamnar AB

"Vi är oerhört tacksamma att fått möjligheten att bidraga till en säker hantering av fartygsanlöpen i Oskarshamn. Detta passar väl in med vår övriga verksamhet på ostkusten och vi ser fram emot ett gott samarbete med en aktör som vi upplever proaktiv i att ständigt utveckla sin verksamhet."
Mathias Jonasson, VD Svitzer AB


2022-02-01