Smålandshamnar AB har bildats

I linje med det planerade övertagandet av hamnen i Västervik byter Oskarshamns Hamn AB nu namn till Smålandshamnar AB. Att driva de båda hamnarna, Oskarshamn och Västervik i ett bolag skapar stordriftsfördelar och även förutsättningar för att möta konkurrens från andra hamnar/hamnoperatörer.

Läs hela pressreleasen

Smålandshamnar AB


2016-10-10