Smålandshamnar AB fortsätter som Stjärnpartner

Smålandshamnar har under lång tid varit en stolt samarbetspartner till IK. Föreningen är en viktig del för orten och regionen, inte minst med tanke på det stora samhällsengagemanget, vilket även ligger i linje med våra värderingar. Detta gör det naturligt för oss att vara med i Återtåget mot SHL och stötta föreningens vidare utveckling, säger VD, Niclas Strömqvist.

iko2024-06-18