Oväntat besök

Bogserbåten KRAFT gjorde ett oväntat besök i hamnen på grund av dåligt väder. Bogserbåten är på väg från Hanko i Finland till Oslo i Norge med en pråm lastad med två nya containerkranar. Efter drygt en vecka till kaj lämnade KRAFT i dag Oskarshamn med sin dyrbara last.

Pråmen containerkranar 1509202015-09-20