Investering i miljövänlig lysmast

Lysmasten som nyligen tagits i drift har levererats av företaget Energisystem AB i Jönåker. Den är bestyckad med LED-belysning och därmed klimatsmart. Tanken är att fyra av redan befintliga lysmaster ska bestyckas med likadan belysning framöver. Detta kommer innebära en minskning av elförbrukningen på dessa med 40 %. 

2015-10-14