Infrastrukturdag i Västervik

Smålandshamnar AB medverkade i Västervik på infrastrukturdagen som Västerviks kommun anordnat. Vd Anders Jonsson höll anförande om "Regional hamnsamverkan och hamnen som del i ett integrerat infrastruktursystem". Föredrag hölls även av representanter från bland annat Trafikverket, Regionförbundet i Kalmar län och Landshövdingen för Kalmar län. Infrastrukturfrågor ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv belystes, rörande vägar, järnvägar och hamnar mm.

2018-04-20