Informationsdag med styrelsen

Fredagen den 26 januari hade styrelsen för Smålandshamnar AB en informations- och utbildningsdag. Bakgrund och förståelse för verksamheten samt det dagliga arbetet stärker kompetensen och skapar förutsättningar till bra och strategiskt välgrundade beslut.

Styrelsen


2024-01-29