Haverist i hamn

Lastfartyget som den 23 juli grundstötte norr om Västervik bogserades under morgonen in i Oskarshamns hamn, med assistans av bland annat HERBERT och OSCAR, hamnens båda bogserbåtar. Under dagen kommer arbetet med att lossa de ca 1 300 bilar som finns ombord på fartyget att påbörjas.

makassar highway2018-08-02