Hållbar hamn - mot elektrifiering

Läs Novas nyhetsbrev om arbetet mot en elektrifiering av hamnen i Oskarshamn, hur maskiner och fordon ska kunna elektrifieras för att minska behovet av fossila bränslen.2024-07-01