Färjetrafiken ökar

När man har summerat färjetrafiken till Gotland för sommarmånaderna, juni - augusti
så konstateras det att på linjen Västervik - Visby har åkt 65 058 passagerare vilket är en
ökning med 13,6 % jämfört med 2017 och antalet bilar ökat med 23,1 % till 14 063 st.

På linjen Oskarshamn - Visby har godset ökat med 12,7 % från samma period 2017. 
Antalet passagerare som reste under sommaren var 233 753 st., vilket är en marginell minskning med -1,6 %.

Se underlag till statistiken här2018-09-17