Energieffektiv mastbelysning

Smålandshamnar AB har installerat energieffektiv mastbelysning från Energisystem. Med denna moderna belysningslösning har vi inte bara lyft belysningsstandarden i hamnområdet utan även minskat energiförbrukningen och underhållsbehovet.2023-12-22