Avtal om driften av Västerviks hamn

Oskarshamns Hamn AB har i dag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren till Västerviks Logistik & Industri AB om att ta över driften av hamnen i Västervik.
Avtalet är bland annat villkorat av att de båda hamnägarna och samtliga aktieägare i Oskarshamns Hamn AB godkänner affären senast den 15 juli 2016.

Pressrelease

 2016-05-23